O projekcie


Kampania „Zadbaj o #cennyowoc” ma pomóc producentom owoców wyprodukować i sprzedać wysokiej jakości owoce, spełniające rygorystyczne wymogi handlu, a także wejść na nowe, wymagające rynki zbytu. Na stronie dedykowanej plantatorom czereśni, wiśni oraz truskawek, znajdziecie między innymi:


 • praktyczne porady dla sadowników,
 • najnowsze trendy i zalecenia z zakresu ochrony i ekonomiki upraw,
 • sadowniczą bazę wiedzy,
 • materiały video,
 • artykuły i wywiady z ekspertami z branży oraz plantatorami.

 

Czereśnie


 
 • Sprawdź, jak miniony sezon podsumowują producenci czereśni z Polski i Belgii oraz międzynarodowi doradcy sadowniczy
 • W jakim kierunku zmierza polski rynek produkcji czereśni i wiśni?
 • Szkodniki zagrażające czereśniom
 • Porady, zalecenia, system ochrony

Truskawki

 

 • Sprawdź, jak miniony sezon podsumowują producenci truskawek
 • Perspektywy opłacalnej produkcji truskawki
 • Kwieciak malinowiec w uprawie truskawki - jak mu zaradzić?
 • Ochrona upraw - problemy, nowości, trendy
 

O projekcie


Kampania „Zadbaj o #cennyowoc” ma pomóc producentom owoców wyprodukować i sprzedać wysokiej jakości owoce, spełniające rygorystyczne wymogi handlu, a także wejść na nowe, wymagające rynki zbytu. Na stronie dedykowanej plantatorom czereśni, wiśni oraz truskawek, znajdziecie między innymi:


 • praktyczne porady dla sadowników,
 • najnowsze trendy i zalecenia z zakresu ochrony i ekonomiki upraw,
 • sadowniczą bazę wiedzy,
 • materiały video,
 • artykuły i wywiady z ekspertami z branży oraz plantatorami.
 

Czereśnie


 • Sprawdź, jak miniony sezon podsumowują producenci czereśni z Polski i Belgii oraz międzynarodowi doradcy sadowniczy
 • W jakim kierunku zmierza polski rynek produkcji czereśni i wiśni?
 • Szkodniki zagrażające czereśniom
 • Porady, zalecenia, system ochrony
 

Truskawki


 • Sprawdź, jak miniony sezon podsumowują producenci truskawek
 • Perspektywy opłacalnej produkcji truskawki
 • Kwieciak malinowiec w uprawie truskawki - jak mu zaradzić?
 • Ochrona upraw - problemy, nowości, trendy
 

Kontakt

Formularz kontaktowy


 

   

  Partnerem kampanii jest:


  FMC Agro Polska Sp. z o.o.


  ul. Złota 59
  Warszawa Polska
  + 48 22 397 17 86

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest FMC Agro Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, zwana dalej „Administratorem”.
  2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość), w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
  3. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas do momentu wyrażenia sprzeciwu lub zakończenia współpracy.
  5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
   1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
   2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  6. Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Może Pani/Pan realizować te prawa poprzez wysłanie wniosku z takim żądaniem na adres: FMC Agro Polska Sp. z o.o. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, lub drogą email: ochrona.danych@fmc.com.
  7. Podanie danych oznaczonych gwiazdką jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości. Podanie innych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.
  Kontakt